Co to jest REIT ? bezpieczne inwestycje

Inwestowanie w nieruchomości na całym świecie przybiera różną formę. Dość wspomnieć EPR Properties (stock price — ceny akcji można śledzić także na polskich stronach), amerykański fundusz inwestujący w wesołe miasteczka i teatry. Najpopularniejsze są jednak mieszkania, biura, budynki przemysłowe.

  • W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj.
  • Po pierwsze – bezpieczeństwo inwestowania dzięki geograficznej dywersyfikacji i większej liczbie nieruchomości w portfelu.
  • Cena jej akcji też niemal w 100% odzwierciedla właśnie ceny nieruchomości, które wchodzą w skład jej portfela.
  • Najprostszym sposobem na inwestycję w nie jest zakup akcji spółek inwestujących w nieruchomości na giełdzie.

Jest to dość dziwna propozycja, biorąc pod uwagę fakt, że dla REIT-ów zwolnienie podatkowe jest jednym z charakterystycznych elementów, obecnym w prawodawstwie praktycznie wszystkich krajów na całym świecie. Uwagi między innymi odnosiły się do kwestii budynków, w które będą mogły inwestować fundusze. Początkowo ustawa obejmowała jedynie takie obiekty jak biurowce czy magazyny, z kolei nie włączała budynków mieszkalnych. REITy to dość stabilne, bezpieczne i pewne instrumenty finansowe, które w latach 2001 – 2020 generowały średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 10%.

Zawirowania wokół banków na świecie. GPW uspokaja

Dojdziemy do tego wspólnie w tym oraz w kolejnych 4 wpisach, bo w tej serii planuję dokładnie 5 wpisów, których zarys przedstawię Ci w kolejnym paragrafie. Wielu inwestorów decyduje się w ten sposób lokować kapitał na rynku amerykańskim, który tak jak już wspomnieliśmy, był pierwszym na którym zaczęto otwierać ten rodzaj funduszy. REIT-y, czyli spółki inwestujące w nieruchomości, to popularna opcja inwestycyjna dla osób, które chcą dodać nieruchomości do swojego portfela inwestycyjnego. Ale czym dokładnie jest REIT i jak można w niego zainwestować? REIT to w skrócie spółka, która posiada i zarządza nieruchomościami generującymi dochody.

  • Rebalansowanie portfela pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu dywersyfikacji i dostosowanie do zmieniających się warunków rynkowych.
  • Zdarza się, że FFO jest powiększane o koszty zapłacone w akcjach.
  • Okazuje się, że globalny rynek REIT rozwijał się znacznie szybciej od rynków akcji i obligacji.
  • Seria ta będzie do bólu praktyczna, zatem nawet pierwszy wpis z serii, czyli tekst, który właśnie czytasz będzie szczegółowy i bardzo techniczny, o czym przekonasz się, kontynuując lekturę.
  • REIT oferują potencjał zarówno dla zysków, jak i strat, podobnie jak inwestowanie w akcje na giełdzie.

REIT odpowiada także za obsługę oraz zarządzanie nieruchomościami, biorąc na siebie wszelkie kwestie prawne. Dzięki temu inwestor nabywający jednostki uczestnictwa może cieszyć się całkowicie pasywną inwestycją, która ze względu na charakterystykę rynku nieruchomości generuje stały i relatywnie przewidywalny strumień dochodu. Już od dłuższego czasu uważa się, że właśnie on jest jednym z najbezpieczniejszych do inwestowania, a przy tym zyskownym. Ceny mieszkań i domów wciąż wzrastają i nic nie wskazuje na to, że przestaną. Właśnie dlatego warto poszerzać swoją wiedzę na temat inwestowania w nieruchomości.

Firmy pożyczkowe

Z niego i z tysięcy podobnych obiektów rozsianych po całym świecie, bo Prologis specjalizuje się właśnie w magazynach i obiektach logistycznych. Ale gdyby przyjąć hipotetycznie, że mają one znaczący udział w rynku i ich sektor dynamicznie by się rozwijał, to jakie byłyby tego konsekwencje? Czy wtedy wywoływałyby one lub pogłębiały kryzys mieszkaniowy i oskarżenie takie stałoby się zasadne?

Wyniki REIT-ów i zwrot z inwestycji

W tym ETF znajduje się 357 spółek nieruchomościowych, głównie z USA, Japonii, Hongkongu, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii, Singapuru, Kanady, Francji i Szwajcarii. W skrócie, ten ETF zawiera wszystkie spółki z trzech ETF, które oglądaliśmy powyżej, z dodatkiem kilku brytyjskich i kanadyjskich spółek. Również w tym przypadku ETF można kupić za pośrednictwem brokera XTB zarówno na giełdzie w Londynie, jak i Niemczech. W sumie w skład ETF wchodzi około 130 spółek nieruchomościowych, które mają swoje siedziby głównie w Japonii, Hong Kongu, Australii i Singapurze. Wszystkim inwestorom zainteresowanym europejskim rynkiem nieruchomości i jednocześnie regularnym dochodem z dywidendy.

Podałem te trzy przykłady mniej lub bardziej wyrywkowo, abyś zrozumiał, że, mimo że wszystkie fundusze REIT wynajmują nieruchomości, to pod pojęciem nieruchomość mogą kryć się bardzo różne rzeczy. Omówię to bardzo szczegółowo w częściach 3 i 4 tego cyklu, a póki co przekażę Ci moje wczesne wnioski na temat REIT-ów. Wygląda na to, że w zakresie dywidend REIT-y faktycznie dostarczają to, do czego są stworzone, bo do średniej dywidendy brutto wynoszącej na przełomie ostatnich 5 lat aż 4,3% nie można mieć żadnych zastrzeżeń. W kolejnych częściach serii, zwłaszcza trzeciej i czwartej, w których poruszę temat analizowania funduszy REIT, przyjrzę się także ich relacji zysku do ryzyka oraz „rozstrzałowi” wypłat dywidend wybranych sub-indeksów. Zrobię to dlatego, że coś mi mówi, że „REIT, REIT-owi nierówny”.

Mało klarowne stanowisko rządu w temacie REIT-ów może zwiększyć zainteresowanie crowdfundingiem nieruchomości komercyjnych. Proces wdrażania instytucji REIT, pod rodzimym pojęciem FINN, rozpoczął się już ponad trzy lata temu. Niestety prace nad ustawą stanęły w miejscu i nic nie wskazuje na to, by polska wersja ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości fidelity digital assets w celu zapewnienia opieki nad funduszem rentowności instrumentów pochodnych bitcoin miała niebawem ujrzeć światło dziennie. Kolebką REIT-ów są Stany Zjednoczone, w których ten instrument pojawił się już w latach 60. Klasyczne REIT-y spotkać można również w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich (w Dubaju) czy Japonii. W chwili obecnej REIT-y funkcjonują w ponad 40 krajach na całym świecie.

Jaką rolę w portfelu inwestycyjnym pełnią fundusze REIT?

REIT jest rodzajem funduszu inwestycyjnego, który daje możliwość ulokowania kapitału w rynku nieruchomości. W Polsce REITy nazywa się Spółkami Rynku Wynajmu Nieruchomości lub Firmami Inwestującymi w Najem Nieruchomości. REIT-y to spore ułatwienie dla osób giełda papierów wartościowych i jej funkcje rozpoczynających przygodę z giełdą i inwestowaniem w nieruchomości. Z punktu widzenia takiego inwestora, zakup akcji funduszu Real estate investment trust jest niezwykle prosty i niczym nie różni się od kupowania innych funduszy czy akcji na giełdzie.

W tym wypadku zawsze warto dokładnie przyjrzeć się, jak spółka wylicza AFFO. Prawdziwa rewolucja i boom na powstawanie przedsiębiorstw tego rodzaju pojawił się wraz z reformą podatkową z 1986 roku. Po reformie podatkowej REIT uzyskał prawo do operowania oraz zarządzania nieruchomościami. W kolejnych latach zaczęły się pojawiać coraz bardziej „egzotyczne” REIT-y, takie jak operatorzy wież komórkowych, właściciele centrów danych czy magazynów. Treść niniejszego serwisu ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a zawarte tu treści nie są rekomendacjami w rozumieniu „Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi”.

To firma, która jest inwestorem w sektorze nieruchomości i czerpie z tego regularny przychód. Te firmy z branży nieruchomości muszą spełniać szereg wymogów, aby kwalifikować się jako REIT. Większość REIT na nieruchomości działa na największych, światowych giełdach i oferuje szereg korzyści dla swoich udziałowców. Najstarsze i najlepiej funkcjonujące fundusze REIT znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Zadaniem pierwszych jest wykup, a następnie oddanie w wynajem określonych nieruchomości. Fundusze typu Mortgage inwestują w kredyty hipoteczne — te stanowią zdecydowaną mniejszość.

REIT są zobowiązane do wypłacania co najmniej 90% swoich zysków jako dywidendy, co może wpłynąć na ich opodatkowanie. W niektórych jurysdykcjach dywidendy z REIT mogą podlegać preferencyjnemu opodatkowaniu. Jednym z głównych atutów inwestowania w REIT jest możliwość czerpania regularnych dywidend, co przyciąga zwłaszcza tych inwestorów, którzy szukają stabilnych dochodów pasywnych. W XTB możesz bez prowizji zakupić akcje najważniejszych amerykańskich REIT’ów, takich jak Prologis czy American Tower. Określają własność lub zarządzanie nieruchomościami o charakterystyce użytkowej/biurowej i wynajem powierzchni tego typu. Niektóre z nich, koncentrują się na określonych rodzajach rynków, takich jak centralne dzielnice biznesowe lub obszary podmiejskie.

REITy w Polsce. Czy można inwestować w rejty na GPW? Wspólne inwestowanie w nieruchomości

Musisz rozważyć, czy jesteś w stanie ponieść ryzyko utraty zainwestowanych środków. Wiele osób oprócz tego, że zastanawia się jak inwestować w REITy zastanawia się też, w co lepiej inwestować, to znaczy w waluty kryptograficzne – indeksy, wiadomości i recenzje REITy czy bezpośrednio w nieruchomości. Tak naprawdę wszystko zależy od oczekiwań inwestora i tego, jaki ma kapitał. Największy europejski REIT to niemiecka Vonovia, inwestująca w mieszkania na wynajem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *